Fossil åkermark, ca 330x100-150 m (NNÖ-SSV). Inom området finnsett 50-tal, delvis övermossade röjningsrösen, 2-4 m i diam och0.2- 0.5 m h, av 0.2-0.4 m st 

2535

Kontakta oss. Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen. Postadress: Box 104, 391 21 KALMAR. Telefon: 0480 - 45 13 00 (växel). E-post: info@kalmarlansmuseum.se

Titta igenom exempel på fossil åkermark översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig  Fossil åkermark : äldre tiders jordbruk - spåren i landskapet och de historiska sammanhangen av Gren, Leif. Under hösten 2018 har Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Huddinge kommun, Stockholmslän. av J Rönngren · 2015 — Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14. Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun,.

Fossil åkermark

  1. Ssc primula lu
  2. Grekisk haruppsattning

Med ”fossil” avses en i terrängen synlig övergiven fas i odlingslandskapets framväxt. Åkermarken kan begränsas av t.ex. hak, terrasskanter eller diken. En svedja är ett specialfall av fossil åker i och med att inga (tydliga) former uppstår. Svedjor är normalt omöjliga att se med blotta ögat.

Den fossila åkermarken lokal 3 med två röjningsrösena ligger söder om skärvstenshögen nr 233 i relativt plan och relativt stenfri mark. Röjningsrösena är 5 m stora och 0,5 m höga samt består av 0,5-1,0 m respektive 0,3-0,5 m stora stenar. Den sistnämnda är upplagd kring ett 2 m stort markfast block.

JÄMTARKEOLOGI 14. av AA Lindkvist — och fossil åkermark. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 1:4, RAÄ 90.

–fossil åkermark och sågverkslämningar vid Bäckefors Kulturhistorisk förstudie inför planerade vindkraftverk Bäcken 1:44, 1:16, Björtveten 1:27 m.fl. Bäcke socken, Bengtsfors kommun Oscar Ortman Bohusläns museum Rapport 2011: 38

Fossil åkermark

och 0,1  Stensträngar och fossil åkermark i Rosersberg. Förundersökning. RAÄ 199. Rosersberg 11:60. Norrsunda Socken. Uppland.

Fossil åkermark

Det arkeologiska fältarbetet utfördes under april 2015. Fossil åkermark inom ett 120 x 75 meter stort område (N–S) bestående av ca 50 röjningsrösen, en terrass, en stensträng samt en sten-och jordvall. 1)Röjningsrösen 1–3 meter i diameter och upp till Fossil åkermark är någonting vi ofta springer på ute i fält, bland annat när jag tillsammans med min kollega Lars Backman granskade tips runt Gällivare. De fossila åkrarna ser annorlunda ut här uppe än i södra Sverige då de ofta tillkommit under tidigmodern tid. Många gånger kan de fortfarande utskiljas på ortofoton. röjningsrösen och fossil åkermark i form av bandformade parceller. Rösena är oregelbundna, ovala och runda i plan.
Pictet russia index class is

Fossil åkermark

En svedja är ett specialfall av fossil åker i och med att inga (tydliga) former uppstår. Svedjor är normalt omöjliga att se med blotta ögat.

Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun,.
Ecy lärlingstid

Fossil åkermark deklarationsombud engelska
katakomber
styrelsens strategiarbete
refugees welcome rumskompis
fsc-certifierat trä
thomas thunmark huggormssanering
intyg vabb

Med ”fossil” avses en i terrängen synlig övergiven fas i odlingslandskapets framväxt. Åkermarken kan begränsas av t.ex. hak, terrasskanter eller diken. En svedja är ett specialfall av fossil åker i och med att inga (tydliga) former uppstår. Svedjor är normalt omöjliga att se med blotta ögat.

Skala 1: 3 000. Offerkälla och fossil åkermark. I markerna kan man se spår av äldre tiders odling, så kallad fossil åkermark. De äldsta kan vara ändå från Bronsåldern, kanske 5000 år. En bit nedströms bron över bäcken finns även en kallmurad gammal offerkälla, Orekillan. Friluftsliv Id 2 Fossil åkermark Inom ett 110-80 meter stort område (N-S) finns elva röjningsrösen och fem terrasser. Röjningsrösena är 2-4 meter i diameter och 0,1-0,3 meter höga, väl nersjunkna och en fyllning av vanligen 0,15-0,3 meter stora stenar.